farwick groenspecialisten ontwerp 2016

Realisatie

Aan de basis van een project in uitvoering ligt een helder plan, en/of bestek, en/of werkomschrijving ten grondslag. Van hieruit realiseren wij op efficiënte en duurzame wijze zeer uiteenlopende projecten van verschillende omvang.

Wij beheersen alle facetten van aanlegwerkzaamheden; van grond- en rioleringswerkzaamheden, tot weg- en waterbouwconstructies en van (grootschalige) verhardingswerkzaamheden tot het inplanten van borders.De communicatie met u als opdrachtgever verloopt via korte lijnen.

Voor ieder project wordt een projectverantwoordelijke aangesteld, die exact op de hoogte is van de afspraken en waarmee ter plaatse zaken overlegd kan worden.

Andere projecten - Nijwa

Farwick logos erkening liggend