Certificeringen voor vakmanschap

Hofleverancier

Wij zijn in 1998 als eerste hoveniersbedrijf in Nederland onderscheiden met het predicaat Hofleverancier.


ISO 9001

Ons bedrijf is gecertificeerd conform de NEN-EN-ISO 9001:2008. Dit is de internationale standaard voor kwaliteitsnormen, wereldwijd.


VCA*

Onze VCA-certificering geeft aan dat wij veilig kunnen werken op risicovolle werkplekken. Dit zorgt dat het aantal arbeidsongevallen beperkt blijft en de gezondheid en het welzijn van onze werknemers beter gewaarborgd zijn.


Groenkeur Groenvoorzieningen & Groenkeur Dak- en Gevelbegroening 2012

Groenkeur is het keurmerk voor Kwaliteit, Vakmanschap en Garantie in het Groen. De kracht van het kwaliteitskeurmerk Groenkeur zit in de meetbare vakbekwaamheidseis, gekoppeld aan de opleveringseisen conform RAW.


PSO, trede 2

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.


Werk Pakt Enschede

De gemeente verstrekt het Werkpakt keurmerk aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner. Als werkgever kunt u een aanvraag indienen voor het keurmerk. Een beoordelingscommissie, bestaande uit leden van het managementteam Werk van de gemeente Enschede, beoordeelt uw aanvraag. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten van het afgelopen jaar op de onderstaande criteria:

  • Ambassadeursrol: het netwerk actief inzetten of beschikbaar stellen aan gemeente, optreden als positieve referent, etc.
  • Betrokkenheid: actief deelnemen aan banenmarkten, ronde tafels, werkbezoeken voor werkzoekenden organiseren, etc.
  • Capaciteit: geplaatste kandidaten uit de doelgroep (Wwb, SW, WW), in principe minimaal 5%  van de formatie.
Farwick logos erkening liggend