Website   00 Onderhoud JPG

Large Accounts

Heeft uw bedrijf of organisatie meerdere locaties? Verspreid door het land, of misschien wel over de grens? Dat is voor Farwick geen probleem! Wij helpen u door alle groen en infra werkzaamheden uit handen te nemen. Hierdoor heeft u slechts 1 aanspreekpunt die waakt over de uitstraling van uw groen en grijs.

Totaal ontzorgen en een corporate uitstraling voor al uw objecten.

Onderscheidend en eigen, maar toch een uniforme uitstraling. Farwick draagt zorg voor een eindbeeld dat past bij uw wensen en voeren dit uit met vakmensen die verder kijken dan alleen de opdracht. Uw groen en grijs maken en/of onderhouden wij toekomstbestendig zodat wij met optimale budgetbewaking de kosten voor u als opdrachtgever binnen de daarvoor afgesproken kaders weten te houden.

De voordelen voor u als large account op een rij:

  • Eén aanspreekpunt binnen onze organisatie.
  • Een directe lijn met uw aanspreekpunt.
  • Eén factuur voor alle diensten.
  • Landelijke dekking.
  • Flexibele contracten, passend bij veranderlijke tijden.
  • Overzichtelijke rapportages van verrichte werkzaamheden.
  • Frequente verbetervoorstellen met gespecificeerde kostenraming.
  • 24/7 Nooddienst | gladheidbestrijding, boomploeg bij stormschade, infrawerken zoals hekwerkherstel, waterschade, en verzakkingen.

Nieuwbouw of renovatie? Wij denken vooraf met u mee.

Gaat u nieuw bouwen of het buitenterrein herinrichten of renoveren? In dat geval kunnen wij in de ontwerpfase al met u meedenken. Hierdoor kunnen wij in een vroegtijdig stadium al bekijken wat de effecten zijn op de langere termijn. Bijvoorbeeld: wat is het gevolg van het type verharding dat gekozen is in relatie tot onkruidgroei of afwatering? En is de standplaats voor deze boom wel de juiste? In de praktijk is gebleken dat wij door een gedegen advies voorafgaand aan de realisatie, in vele gevallen de jaarlijkse onderhoudskosten drastisch kunnen reduceren.

 

Realisatie Thales Hengelo

Farwick logos erkening liggend