farwick-groenspecialisten-front-014

Wij hanteren een actief MVO beleid hetgeen wij organisatie breed uitdragen. Onze medewerkers worden betrokken bij onze MVO processen en worden voortdurend geïnformeerd over veranderingen en nieuwsfeiten hieromtrent. Ook treden wij naar buiten toe op als maatschappelijk betrokken onderneming. Zo hebben wij diverse samenwerkingsverbanden met o.a. het Werkplein, Soweco en andere sociaal maatschappelijke instanties. Ook op het gebied van scholing en kennisdeling  zijn wij al jarenlang een vertrouwd stage en opleidingsadres, ofwel ‘erkend leer- werkbedrijf’. Farwick is PSO en Werkpakt gecertificeerd en tevens partner van MVO Nederland.

Werken in een groene omgeving brengt extra aandacht en verantwoordelijkheid met zich mee ten aanzien van het milieu. Wij adviseren onze klanten waar mogelijk te kiezen voor duurzame alternatieven. Doordat wij zoveel mogelijk lokaal inkopen hebben wij goed zicht op de herkomst van onze materialen en beperken wij de transportbewegingen. Dit gecombineerd met een jong wagen- en machinepark werken wij actief en bewust aan het verlagen van onze CO2 uitstoot. Dit meten wij voortdurend aan de hand van de Milieubarometer en sturen waar mogelijk bij.

farwick en mvo

In ons beleidsplan hebben wij ons MVO beleid vertaald naar drie elementen:

People, planet and profit

Ondanks dat wij al 116 jaar bestaan, gaan wij met onze tijd mee en lopen zelfs graag voorop, op het gebied van innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In ons beleidsplan hebben wij dit vertaald naar de drie elementen:
People, Planet en Profit.

Wij hechten er grote waarde aan te werken volgens dit principe waarbij alle drie de elementen in evenwicht zijn. Voor ons bedrijf geldt dat wij dit principe ook daadwerkelijk doorvoeren in de dagelijkse praktijk van onze organisatie. Op verzoek verstrekken wij onze (potentiele-) opdrachtgevers een uitgebreide versie van ons PPP schema.

Farwick logos erkening liggend