farwick-groenspecialisten-front-014

People

SROI (Social Return On Investment):
Waar mogelijk treden wij pro-actief naar buiten met SROI door het bieden van werkplekken aan diegene waarbij de kans op een baan, door soms ongewilde omstandigheden, nihil is. Door ons brede pakket aan diensten hebben deze mensen, binnen ons bedrijf, uitzicht op in- en doorstroom naar een reguliere arbeidsplaats, met daarbij de afwisseling van verschillende werkzaamheden. Een aantal van onze vaste medewerkers is specifiek geschoold en gemotiveerd om hierbij de juiste begeleiding te kunnen geven.
 
PSO (Prestatieladder sociaal ondernemen):
Wij bieden diverse mogelijkheden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de juiste begeleiding door onze vakmensen bieden wij via instanties als; Soweco, Werkplein, SWB en andere lokale sociale diensten, voor langdurig werklozen en mensen met een beperking een werkplek. Hier kunnen zij hun kwaliteiten en talenten optimaal inzetten. Medio 2014 verwachten wij PSO gecertificeerd te zijn.
 
Kennisdeling:
Door een intensieve samenwerking met kennisinstituten als Saxion Hogescholen, UT, AOC en Hogeschool Van Hall Larenstein delen wij onze kennis. Dit gebeurt o.a. in de vorm van het bieden van stageplaatsen, maar ook geven wij lezingen op scholen en verzorgen wij praktijk-projecten samen met leerlingen en docenten.
Aequor, kenniscentrum voor voedsel en leefomgeving erkent Farwick Groenspecialisten als leerbedrijf en heeft ons daarmee geschikt bevonden om het praktijkgedeelte te verzorgen van 1 of meer mbo-opleidingen en /of vmbo leerwerktrajecten.
 
Opleiding en training medewerkers:
Om de kennis en vaardigheden van onze medewerkers up-to-date te houden hebben wij een opleidings- en trainingsplan. Op basis daarvan worden regelmatig opleidingen en trainingen gevolgd zoals cursussen op het gebied van VCA; EHBO; Dak- en gevelgroen; Flora- en Faunawet, en DOB (Duurzaam Onkruidbeheer).
 
Fitness voor medewerkers:
Wij voeren een leeftijdsbewust beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van onze medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Dit uit zich o.a. in het stimuleren van het volgen van een Fysiofit trainingsprogramma.

 

Farwick logos erkening liggend