farwick-groenspecialisten-front-011

Vanuit verschillende opdrachtgevers wordt meer en meer belang gehecht aan leveranciers die maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen. Farwick Groenspecialisten onderschrijft  dit beleid en profileert zich daarom als maatschappelijk- en milieubewuste partner in de  markt.  Wij streven ernaar duurzame producten en diensten aan te bieden aan onze opdrachtgevers, al dan niet als alternatief. Onze leveranciers worden daarbij beoordeeld op maatschappelijk en milieubewust ondernemen.

Onze eigen duurzame keuzes:

  • Auto’s op aardgas
  • Energiezuinige machines en accu hand-gereedschappen (i.p.v. benzine)
  • Efficiënt woon -/werkverkeer door een strakke en digitale planning
  • Scheiding en beperking van afval
  • Natuurlijke en/of alternatieve onkruidbestrijding
  • Bewuste materiaal- en leverancierskeuzes, o.a. op basis van keurmerken en certificeringen. Maar ook gebruik van bijv. lokaal gekweekte of geproduceerde producten
  • Recycling, hergebruik van materialen
  • Streven naar lokale infiltratie hemelwater in plaats van afvoer via het riool

Milieuvriendelijk onkruidbeheer:

Onkruidbeheer wordt uitgevoerd volgens de Duurzaam Onkruidbeheer-methode (DOB-methode). Hierbij worden milieubelastende bestrijdingsmiddelen geweerd.

Afvalstromen:

Afval wordt zoveel mogelijk beperkt, gescheiden opgeslagen en afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Het verminderen van CO2 uitstoot en het zorgvuldig omgaan met energie is binnen onze organisatie aan de orde van de dag. Zeker als bedrijf werkzaam in het groen hebben wij hierin een voorbeeldfunctie. Farwick is in 2013 begonnen met het inventariseren van alle voor het bedrijf relevante energie-data om hiermee medio 2014 de CO2 footprint te realiseren.

Farwick logos erkening liggend