farwick-groenspecialisten-front-041

Transparantie

Zeker zo belangerijk als people & planet = profit. Profit zorgt voor een duurzame groei van ons bedrijf en is gericht op een gezonde toekomst. Met deze winst kunnen wij investeren in de verbetering van kennis en/of kwaliteit. De kwaliteit van onze medewerkers, materieel etc. 

Onze profit investeren wij in:

  • Innovatie
  • Personeel
  • Opleidingen
  • Arbo
  • Kwaliteit
  • Reputatie
  • Materieel
  • Transparantie
  • Duurzame ontwikkelingen
  • Partnerships

RGVO+

Voor onze zakelijke klant en (semi-) overheden hebben wij de mogelijkheid te werken met RGVO+. RGVO staat voor ‘resultaat gericht vastgoed onderhoud’. Door middel van vooraf gemaakte afspraken inzake de gestelde kwaliteitsnorm (beeldbestek), kunnen we aan de hand van een software programma (hiervoor staat de + achter RGVO), bijhouden wat de actuele stand van zaken is ten aanzien van het onderhoud.

Wat is er gedaan en in welke wijk. Loopt alles volgens schema en is dit in lijn met het budget. In dit programma bestaat de mogelijkheid om digitale schouw uit te voeren. De persoon die de controle uitvoert in de wijk (of bij toeval iets constateert), kan met bijvoorbeeld een i-pad direct een foto maken van het geconstateerde en dit verwerken in RGVO+. Aan de hand van deze informatie kan indien gewenst meteen actie worden ondernomen. Het uiteindelijke doel is dat er organisatie breed efficiënter wordt gewerkt met kostenbesparing als gevolg. 

Farwick logos erkening liggend