Boomverzorging is een specialisme waarvoor specifieke kennis is vereist. Een boomrapportage of bomeninventarisatie kan helpen de vitaliteit van uw bomen in beeld te brengen. Boomverzorging is een specialisme waarvoor specifieke kennis is vereist. In het kader van de zorgplicht controleren wij bomen aan de hand van vastgestelde richtlijnen middels de VTA (Visual Tree Assessment) methodiek. Deze boomrapportage of bomeninventarisatie brengt zodoende de vitaliteit van uw bomen nauwkeurig in beeld. Vervolgens kunnen al dan niet noodzakelijk de juiste maatregelen worden getroffen. 

Boomverzorging door Farwick

Farwick logos erkening liggend