farwick groenspecialisten greentocolour

Griffioen GreentoColour® Concept

Farwick is partner van het Griffioen GreentoColour®-concept. Dit concept is gericht op gemeenten en andere groot groeneigenaren en beheerders. GreentoColour® is toepasbaar onder alle omstandigheden. Alle projecten zijn maatwerk. Een maatwerk oplossing van ontwerp, sortiment, grondbewerking, pot 11 kwaliteit vasteplanten (8 planten per vierkante meter) en een maai- en bemestingsplan. Met als resultaat een attractieve beplanting met een hoogwaardige uitstraling.

Het GreentoColour® concept

GreentoColour® denkt vanuit de kosten van beheer. In het concept wordt daarom gewerkt met herkenbare soorten. Ten behoeve van overzichtelijk onderhoud wordt niet gewerkt met mengsels of beplantingen met open ruimtes. Een soort moet voldoen aan 21 voorwaarden.

Weinig onkruidgroei, minder onderhoud

Zeer snelle dichtgroei van vasteplanten zorgt voor aanzienlijk minder onkruidgroei ten opzichte van heesterbeplanting. Bekijk de vele toepassingsmogelijkheden van een binnentuin, borders, verkeersgeleiders tot begraafplaatsen bij een aantal van onze projecten.
Een GreentoColour® beplanting is na de eerste zomer al vrijwel volledig bedekt. Voorwaarde is dat het complete pakket gevolgd wordt, waarbij het juiste grondwerk de basis is. Voor het geschikt maken van de bodem zijn eigen GreentoColour® bodemverbeteraars ontwikkeld.

Kleurige uitstraling, lage beheerkosten

Gemeenten en andere groot groen beheerders kunnen aanzienlijk besparen op de onderhoudskosten. Bijvoorbeeld bij omvormingen geeft een (gedeeltelijk) gebruik van vasteplanten grote kwaliteits-verbetering. En vasteplanten dragen sterk bij aan de biodiversiteit. Door de uitgekiende beplantings-plannen is water geven onnodig en zijn er volop mogelijkheden voor situaties met strooizout, hitte en andere minder eenvoudige omstandigheden. Leidend daarbij is altijd het kostenplaatje qua beheer.

Ontwerp

Op basis van de wensen van de opdrachtgever en de uitgangspunten van de locatie wordt door Farwick i.s.m. Griffioen Wassenaar een ontwerp met sortimentslijst gemaakt. De belangrijkste vraag hierbij is altijd: “Wat zal op deze plaats groeien?”.

Soortenkeuze

Snelle dichtgroei van de vasteplanten is essentieel om zo onkruidgroei tegen te gaan. Maar ook gebruik bepaalt het sortiment. Betreden, plassende honden, grondsoort, onkruidonderdrukking of strooizout zijn bepalende invloeden. Vasteplanten dienen aan 21 voorwaarden te voordoen voordat ze worden opgenomen in het GreentoColour®-sortiment. De planten worden uitgebreid getest in de voorbeeldtuin. In de praktijk blijkt 10% van het sortiment geschikt voor de openbare ruimte, ruim 100 vasteplanten.

Grondbewerking

Grondverbetering is een essentieel onderdeel van GreentoColour®. Voor het geschikt maken van de bodem zijn in samenwerking met J.K. van den Dool BV vier speciale GreentoColour®-bodemverbeteraars ontwikkeld. De GreentoColour®-bodemverbeteraar wordt verhit tot 70 graden in tunnelovens en is hierdoor vrij van zware metalen, ziektekiemen, aaltjes en onkruidzaden. Het voegt een flinke hoeveelheid langwerkende organische meststof toe aan de bodem die de groei van jonge beplanting stimuleert.

P11-Kwaliteit planten

Om de snelle dichtgroei te bereiken wordt een extra zware potmaat P11 (pot 11 cm vierkant) gebruikt. Daarnaast worden 8 planten per vierkante meter toegepast om zo snel mogelijk een dekkend resultaat te verkrijgen. De planten worden op de kwekerij ontdaan van hun potten. Hierdoor wordt er sneller geplant en wordt fors bespaard op kosten van opruimen en afvoeren van afval, terwijl het materiaal wordt hergebruikt.

Maai- en bemestingsplan

Na de winter worden, op precies het goede moment, de vasteplanten met een speciale mulchmachine in één arbeidsgang extreem kort gemaaid en gemulchd. Arbeidsbesparing, want de voedingsstoffen blijven in het milieu en zorgen voor de bemesting. Kort na het afmaaien botten de planten zeer snel uit waardoor onkruidgroei wordt onderdrukt. Door het maaien en mulchen vernieuwen de vasteplanten zich ieder jaar. Dit zorgt mede voor de lange levensduur

Farwick logos erkening liggend