Farwick beschikt over een breed pakket aan oplossingen op het gebied van beheer en onderhoud (lees meer hierover bij oplossingen). Werken in de openbare ruimte vraagt specifieke kennis van beeldbestekken tot planning en van onkruidbestrijding tot boomverzorging. Onze medewerkers beschikken over deze kennis en hebben ruime ervaring in het integrale onderhoud van de totale buitenruimte.

Onze taak is om u als opdrachtgever te ontzorgen, door het afgesproken beeld te bewaken en resultaten met vaste regelmaat aan u terug te koppelen. Wij bieden diverse maatwerk mogelijkheden, van vaste contracten tot onderhoudsbeurten op afroep.

De voordelen voor u op een rij:

    •    Eén aanspreekpunt binnen onze organisatie.
    •    Medewerkers met kennis van het vak en die zich verdiepen in de actualiteit.
    •    Farwick is altijd in de buurt!
    •    Continuïteit in onderhoud en beheer.
    •    Duidelijke afspraken, voor u als opdrachtgever inzichtelijk in een planning.
    •    Frequente schouw met een duidelijke rapportage.
    •    Steekproefsgewijze monitoring op kwaliteit door onze kwaliteitsmanager.
    •    Begeleiding en inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
    •    Gebruik van duurzame materialen en machines, goed voor natuur, mens en dier.
    •    Oog en zorg voor de omgeving waarin wij werken.
    •    Budgetbewaking.

Voorbeelden van Farwick groenvoorzieningen

Farwick logos erkening liggend