farwick groenspecialisten onkruidbeheer 001

Farwick en onkruidbeheer

Onkruid heeft nadelige gevolgen voor de toegankelijkheid, beeldkwaliteit, veiligheid en levensduur van verhardingen. Onkruidbeheer is al tijden onderwerp van discussie. Met name het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het recente verbod* vanaf 31 maart 2016 op professioneel gebruik van chemische middelen. Farwick is een voorstander van het inzetten van duurzame methoden om onkruid te bestrijden. Hiermee ondervinden natuur, mens en dier geen nadelige gevolgen. Kortom, een positieve ontwikkeling in dat opzicht! Echter, door dit verbod op chemische onkruidbestrijding moet er aan ‘de voorkant’ meer gebeuren. Dat betekent in de praktijk dat er meer geveegd moet worden om onkruid minder de kans te geven om op te komen.

Uiteindelijk zijn wij bij onkruidbeheer een voorstander van beeldbestek en niet van frequentie. Wij kijken waar wij onkruid moeten bestrijden, in plaats van hoe vaak. Hierdoor zijn wij beter in staat om u te helpen uw budget te bewaken. Tevens brengen goed in kaart te wat bij u de beste methode is om toe te passen. Daarbij monitoren wij uw verhardingen en kunnen tijdig signaleren of de werkwijze en/of frequenties moeten worden aangepast.

De werkwijze van Farwick:

  • Wij passen combinatiemethoden toe: vegen | borstelen | branden of thermisch. Dit doen wij op duurzame wijze.
  • Door onze compacte machines kunnen wij zowel grote oppervlakten als ook kleine en moeilijk bereikbare plaatsen makkelijk meenemen.
  • Positief effect voor de langere termijn is het uitputten van het onkruid.
  • Ook de A & B Kwaliteitsniveaus zijn goed beheersbaar.
  • Alternatieven beschikbaar voor o.a. petrochemische industrie en tankstations.
  • Door ‘slim’ plannen: soort weer | machine type | frequentie, kunnen wij de kosten per m² laag houden.

Meer weten over hoe wij het onkruid bij u kunnen bestrijden? Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies.

*Er zijn onder bijzondere omstandigheden uitzonderingen waarbij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wel toegestaan is. Denk hierbij aan toepassing op terreinen rondom de petrochemische industrie. Heeft u hier meer vragen over? Bel of mail ons voor meer informatie.

Farwick logos erkening liggend